Ochrona prywatności

Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez portal Przekrój Finansowy (www.przekrojfinansowy.pl) dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności czy warunków korzystania z serwisu Przekrój Finansowy prosimy o wysyłanie uwag na adres: info (@) przekrojfinansowy.pl

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów lub szaty graficznej umieszczonych na stronach serwisu Przekrój Finansowy wykraczającym poza obowiązujące przepisy prawa wymagają każdorazowo zgody osoby reprezentującej serwis Przekrój Finansowy.

Dozwolone jest korzystanie z treści artykułów i opracowań jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej przekrojfinansowy.pl, na której opublikowana jest pełna treść danego tekstu.

W celu uzyskania zgody Przekrój Finansowy na skorzystanie z umieszczonych treści na stronie internetowej Przekrój Finansowy w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, prosimy o kontakt mailowy info (@) przekrojfinansowy.pl .

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) treści publikowane na łamach portalu przekrojfinansowy.pl stanowią jedynie wyraz osobistej wiedzy i poglądów autorów, dlatego nie są traktowane jako „rekomendacja” i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia, a Przekrój Finansowy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie artykułów. Przekrój Finansowy nie ponosi również odpowiedzialności za treści materiałów zamieszczonych w niniejszym portalu przez firmy inwestycyjne. Przekrój Finansowy nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538)

Informacje publikowane w serwisie przekrojfinansowy.pl są przygotowywane w sposób rzetelny i pochodzą z wiarygodnych źródeł. Zespół Przekroju Finansowego dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na łamach portalu były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Regulamin

Korzystając ze strony przekrojfinansowy.pl użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez domenę przekrojfinansowy.pl oraz podmioty trzecie współpracujące z Przekrój Finansowy danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

Ostrzeżenie O Ryzyku

Na stronie przekrojfinansowy.pl publikowane są treści związane z rynkami finansowymi w szczególności rynek walutowy (forex), rynek akcji GPW, kontrakty CFD, towary i surowce.
Pamiętaj, że kontrakty CFD są produktami wykorzystującymi efekt dźwigni finansowej i mogą spowodować utratę całości kapitału. Inwestowanie w kontrakty CFD może nie być odpowiednie dla Ciebie. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z nimi ryzyko. Przed skorzystaniem z uslug brokerów forexowych prosimy o zapoznanie się z Ostrzeżeniem o ryzyku oraz Umową na stronie danej instytucji.

Handel produktami lewarowymi, takimi jak instrumenty Forex i kontrakty na różnice kursowe CFD, może nie być odpowiedni dla każdego inwestora, ponieważ jest obarczony wysokim ryzykiem utraty kapitału. Należy upewnić się, że wszelkie ryzyko jest zrozumiałe, uwzględniając indywidualne cele inwestycyjne i poziom doświadczenia przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji.