PrzekrójFinansowy.pl to portal biznesowy skupiający w swoich treściach najważniejsze informacje i komentarze z dziedzin takich jak ekonomia, gospodarka, rynki finansowe, prawo czy nieruchomości. Chcemy dostarczać wiarygodne i dobrze napisane treści w prostej i przejrzystej dla czytelnika formie.

Codziennie publikujemy najciekawsze materiały z polskiego internetu. Pomagamy zrozumieć wszystkie procesy i mechanizmy rządzące współczesnym rynkiem finansowym i obecnym trendom w gospodarce.

Właścicielem portalu jest polskie przedsiębiorstwo medialne One Board Media Sp. z o.o. Spółka jest wydawcą grupy portali internetowych o charakterze informacyjno-rozrywkowej. Więcej informacji na stronie www.oneboardmedia.pl.

Przekrój Finansowy jest portalem przyjaznym społecznie. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę fundacji www.work4life.pl