Akcje GPW

Raport rynek akcji GPW

Początek tygodnia, przy utrzymujących się obniżonych obrotach na krajowym rynku, przyniósł umiarkowany spadek indeksów WIG, WIG20 i mWIG40 oraz niewielki wzrost segmentu małych spółek, podczas

Akcje GPW

Raport rynek akcji

Zakończenie tygodnia przyniosło dość mocną zniżkę indeksu WIG, a ruch w dół wydarzył się dopiero w ostatniej godzinie handlu, co można wiązać ze spadającym, po

Akcje GPW

Raport futures

Zamknięcie tygodnia przyniosło osłabienie nastrojów. Przez większą cześć sesji notowania FW20 pozostawały blisko kursu odniesienia, dopiero bliżej zamknięcia kurs zaczął się obsuwać. Można to powiązać

 

Akcje GPW

Raport rynek akcji

Podobnie jak w środę, także i wczoraj na parkietach europejskich, w tym w Polsce, gościł względny spokój, a główne indeksy zanotowały niewielką zwyżkę. Na rodzimym

Akcje GPW

Raport futures

Czwartkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę notowań. Na wykresie 60-min kurs FW20 jest nadal pod wpływem wcześniejszego wyłamania z formacji odwróconej RGR. Poziom docelowy jest określony

Akcje GPW

Raport rynek akcji

Środowa sesja upłynęła względnie spokojnie, krajowy indeks szerokiego rynku zanotował umiarkowany wzrost, podobnie jak większość głównych indeksów europejskich. Liderami wzrostów w indeksie WIG20 spółki: LPP

 

Akcje GPW

Raport futures

Na krajowym rynku utrzymuje się niska zmienność, kurs FW20 od początku tygodnia utrzymuje się w przedziale ok. 2290-2320 pkt. Na wykresie 60-min jest kształtowana lokalna

Akcje GPW

Dobre wybory na giełdzie

Zgodnie z zasadą Pareto, 20 proc. akcji przynosi zyski swoim właścicielom nawet podczas spadków na giełdach. Wystarczy tylko umiejętnie dobrać spółki do portfela. Co ciekawe,

Akcje GPW

Raport rynek akcji

O ile w poniedziałek krajowy rynek generalnie poruszał się w rytm parkietów europejskich, tak też wczorajsza sesja przyniosła wyraźną relatywną słabość nie tylko polskiego rynku,

 

Akcje GPW

Raport futures

Zmienność ostatnich trzech sesji jest dość niska. Równie słabo prezentuje się aktywność inwestorów mierzona wolumenem obrotów. Na wykresie 60-min kurs jest nadal pod presją formacji